Колко е важно да се усмихваш!

Напоследък като че ли светът не ни дава много поводи да се усмихваме. Има глобална криза, глобално затопляне, война в Близкия изток. Но това, което ние самите можем да направим за себе си, е да експлоатираме личната си способност за изглаждане на междучовешки отношения – усмивката.

Да се усмихнеш – на някого в автобуса, на човека, с когото работиш, на детето си – е толкова просто нещо. И е доказано, че в телата на хората, които си разменят усмивки, стресът се редуцира мигновено. В същото време чувството за доверие и социално благополучие се увеличава и се предава и на околните.

С усмивка няма да решите нито глобалната криза, нито проблемите в Близкия изток. Но ще направите нещо друго много важно – ще създадете важната междуличностна връзка, която ни е потребна на нас като хора, социални същества.

Биология на усмивката

Усмивката е просто повдигане ъгълчетата на устата, което е резултат на действието на един мускул. Въпреки това има различни по вид усмивки – някои носят успокоение, други са резултат от някаква радост, трети сигнализират за притеснение и т.н. Лесно е да различим усмивката, която идва като естествено следствие на положителна емоция, и онази, с която се преструваме. В първия вид освен устните участват и очите. При тази усмивка скулите ни се повдигат и лицето цялостно се променя. Обикновено тя продължава няколко секунди, и двете ъгълчета на устата са еднакво повдигнати нагоре. Когато се усмихваме насила, обикновено устната ни става несиметрична и не можем да задържим продължително време усмивката на лицето си. Според проучване често се оказва, че не само усмивката е резултат на някакво вътрешно състояние. Зависимостта може да бъде и обратна. Хора, които по-често показват положителна емоция, като се усмихват, водят по-щастлив живот, те са по-спокойни и се чувстват по-успели.

Ето няколко начина за разкодиране усмивките на околните:

Почтителна усмивка
Това е усмивка, която се проявява между хора с различен социален статус. Или при хора в обща работна среда, между които съществува йерархично разделение. В случая тя е характерна за тези, които са на по-ниско ниво в йерархията. Тя често показва почтителност към другите.

Притеснителна усмивка

Когато сме притеснени и се усмихваме, другите често долавят настроението ни, защото то обикновено е следствие на контекста на ситуацията. Паднали сме от стола, накапали сме блузата си или не си закопчали ципа на панталона. Ако в тези моменти се усмихнем, нашето притеснение ще бъде доловено, но другите ще изпитат симпатия към нас, ще уважат реакцията ни и дори ще ни харесат. Притеснителната усмивка всъщност разкрива добър характер и достойнство.

Прелъстителна и романтична усмивки

Това са две различни неща, зависещи от чувствата и намеренията на хората, които се усмихват. В единия случай, когато партньорите имат сериозни намерения един към друг, те се усмихват романтично, но това действие е придружено и от други пориви на близост, които засвидетелстват емоционална обвързаност. Прелъстителната усмивка се разменя между хора, които имат единствено сексуални намерения един към друг. Тя обикновено не е провокирана с желание за отдаване на другия и това прозира в нея и в поведението на индивида.