Колко е важно да се усмихваш!

Напоследък като че ли светът не ни дава много поводи да се усмихваме. Има глобална криза, глобално затопляне, война в Близкия изток. Но това, което ние самите можем да направим за себе си, е да експлоатираме личната си способност за изглаждане на междучовешки отношения – усмивката.

Да се усмихнеш – на някого в автобуса, на човека, с когото работиш, на детето си – е толкова просто нещо. И е доказано, че в телата на хората, които си разменят усмивки, стресът се редуцира мигновено. В същото време чувството за доверие и социално благополучие се увеличава и се предава и на околните.

С усмивка няма да решите нито глобалната криза, нито проблемите в Близкия изток. Но ще направите нещо друго много важно – ще създадете важната междуличностна връзка, която ни е потребна на нас като хора, социални същества.

Биология на усмивката

Усмивката е просто повдигане ъгълчетата на устата, което е резултат на действието на един мускул. Въпреки това има различни по вид усмивки – някои носят успокоение, други са резултат от някаква радост, трети сигнализират за притеснение и т.н. Лесно е да различим усмивката, която идва като естествено следствие на положителна емоция, и онази, с която се преструваме. В първия вид освен устните участват и очите. При тази усмивка скулите ни се повдигат и лицето цялостно се променя. Обикновено тя продължава няколко секунди, и двете ъгълчета на устата са еднакво повдигнати нагоре. Когато се усмихваме насила, обикновено устната ни става несиметрична и не можем да задържим продължително време усмивката на лицето си. Според проучване често се оказва, че не само усмивката е резултат на някакво вътрешно състояние. Зависимостта може да бъде и обратна. Хора, които по-често показват положителна емоция, като се усмихват, водят по-щастлив живот, те са по-спокойни и се чувстват по-успели.

Ето няколко начина за разкодиране усмивките на околните:

Почтителна усмивка
Това е усмивка, която се проявява между хора с различен социален статус. Или при хора в обща работна среда, между които съществува йерархично разделение. В случая тя е характерна за тези, които са на по-ниско ниво в йерархията. Тя често показва почтителност към другите.

Притеснителна усмивка

Когато сме притеснени и се усмихваме, другите често долавят настроението ни, защото то обикновено е следствие на контекста на ситуацията. Паднали сме от стола, накапали сме блузата си или не си закопчали ципа на панталона. Ако в тези моменти се усмихнем, нашето притеснение ще бъде доловено, но другите ще изпитат симпатия към нас, ще уважат реакцията ни и дори ще ни харесат. Притеснителната усмивка всъщност разкрива добър характер и достойнство.

Прелъстителна и романтична усмивки

Това са две различни неща, зависещи от чувствата и намеренията на хората, които се усмихват. В единия случай, когато партньорите имат сериозни намерения един към друг, те се усмихват романтично, но това действие е придружено и от други пориви на близост, които засвидетелстват емоционална обвързаност. Прелъстителната усмивка се разменя между хора, които имат единствено сексуални намерения един към друг. Тя обикновено не е провокирана с желание за отдаване на другия и това прозира в нея и в поведението на индивида.

Stay in Touch

To follow the best weight loss journeys, success stories and inspirational interviews with the industry's top coaches and specialists. Start changing your life today!

Related Articles